eXTReMe Tracker
Bovenaardse mijn
Mijnmuseum
Lorriestentoonstelling
Mijnbron
Geschiedenis
Vertoningen
Steengroeve Thommerberg
Steengroeve Vogelsberg
Steengroeve Grundtal
Middeleeuwse steengroeve
Deutsch
English
Flaams - Dutch
Steengroeve Vogelsberg
De steengroeve Vogelsberg is voor geologen en mijnbouwvrienden van groot interesse. Aan de linker zijde van de steengroeve zijn interessante plooistructuren te zien. Dat lei maar weinig last heeft van erosie, herkent u ook aan de dunne bodemhorizont, die door het breken van stenen vrijgelegd is.
De opengelaten (stil gelegde) steengroeven zijn voor thermofiele dieren een aards paradijs. Blindslangen en hagedissen (foto) zijn hier in een grote populatie aan te treffen.
Aan de gedolven (“gewonnen”) blokken kunt u misschien nog sporen van de techniek van het delven zien: sporen van wiggen, breekijzers (“Geißfüße”) en boorstaven (“Gestänge”).
Hier was het einde van het boorgat, waar de springstof (“het schot”) is geëxplodeerd.
Plooiing en gelaagdheid staan bij de Fellse lei nagenoeg verticaal tot elkaar. Dat is de reden waarom u hier geen fossielen kunt vinden. De blikopener, die u op de foto ziet, ligt op de vlakte van de lei, die vlakte, waarlangs zich de lei (in bergvochtige toestand) vrij gemaakelijk laat splitten. De verticaal staande (op de foto horinzontale) linies laten de gelaagdheid (“Schichtung”) zien, d.w.z. de oude oppervlakken van de zeebodem.